Jak řešit dluhy jednoho z manželů

Již mnoho lidí se dostalo do problémů protože jejich manžel nebo manželka nadělal nezodpovědně dluhy které není schopen splácet a vystavuje tak riziku exekuce majetku nejen druhého z manželů, ale také jejich děti, kterým hrozí že přijdou i o střechu nad hlavou, přestože se na vzniku dluhů nijak nepodíleli. Podle občanského zákoník, který platil do prosince roku 2013 platilo, že dluhy vzniklé během manželství se až na výjímky týkají obou manželů. Pokud by se manželé rozhodli pro osobní bankrot a oddlužení, návrh na oddlužení musel vždycky spolupodepsat i druhý z manželů. Pro potřeby oddlužení se poté použil veškerý majetek ve společném jmění manželů (SJM), a to i včetně budoucích příjmů. Bylo také možné aby se oddlužení podrobil pouze jeden z manželů, ale i v takovém případě byl nutný podpis druhého z manželů, který se tak ovšem odpovědnosti za dluhy nezbavil a bylo možné je po něm nadále vymáhat.  Jak je to v současnosti? 1. ledna 2014 ovšem vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona, podle které mohou manželé podat jeden společný návrh na povolení oddlužení v případě že splňují zákonem stanovené podmínky. To znamená že každý z nich musí být samostatně osobou oprávněnou k podání návrhu na povolení oddlužení. Jak postupovat v případě, kdy si peníze půjčil pouze jeden z manželů, bez souhlasu, a třeba i bez vědomí druhého? Budete i přesto odpovědní za manželovy dluhy? Dřívější právní úprava považovala za společné dluhy takové které byly přiměřené majetkovým poměrům rodiny. To znamenalo že pokud byl rodinný příjem např. 40000 korun měsíčně, půjčka 10000 je přiměřená majetkovým poměrům a jedná se o společný dluh bez ohledu na to jestli druhý z manželů o této půjčce věděl nebo s ní souhlasil.

Odpovědnost za dluhy jednoho z manželů

Podle nového občanského zákoníku, který platí od 1.1.2014 však dochází k několika změnám. Kromě přiměřenosti výše půjčky k majetkovým poměrům rodiny se přihlíží také k tomu zda půjčka byla využita pro potřeby rodiny nebo ne. Kupříkladu pokud manžel zakoupí na dluh a bez souhlasu manželky nový indukční sporák za 12000 Kč, jedná se o společný dluh. Pokud si však manžel vezme půjčku 12000 Kč a peníze prohraje v automatech, jedná se o jeho osobní dluh. Pokud váš manžel nebo manželka dělá dluhy aby peníze následně propil nebo prohrál, neznamená to ovšem že byste nad něčím takovým měli zavírat oči. Přestože jde o osobní dluh, může věřitel požadovat uhrazení ze společného jmění manželů kvůli dluhům které udělal jeden z manželů během manželství, ale navíc, podle nového občanského zákoníku také kvůli dluhům, vzniklým před manželsvím. Proti tomuto vás bohužel nedokáže ochránit ani předmanželská smlouva.

Manžel způsobil dluh bez mého vědomí a souhlasu

Jak tedy postupovat pokud manžel způsobí dluhy bez vašeho souhlasu a vědomí, které není schopen řádně splácet a hrozí vám exekuce společného jmění? Nejrychlejším a nejúčinějším způsobem jak zastavit hrozící exekuci je společné oddlužení manželů – osobní bankrot. Jakmile je podán návrh na insolvenci zastaví se veškeré exekuce, a přestanou nabíhat další úroky.

Společné oddlužení manželů

Podle NOZ mohou nyní o osobní bankrot požádat manželé společně, a navíc jde do oddlužení zahrnout i dluhy z podnikání, což dříve nebylo možné. V žádném případě se ovšem nedoporučuje abyste si návrh na insolvenci psali sami. Jedná se o poměrně komlikovaný právní dokument, jehož nesprávné sepsání by mohlo vyústit v neschválení insolvenčního návrhu. Vždy se proto raději svěřte do péče odborníkovi, který se v problematice osobních bankrotů orientuje. Naštěstí je dnes možné si vybrat z bohaté nabídky oddlužovacích společností které vše zařídí za vás. Každopádně, oddlužení by měla být až poslední možnost, vždy je lepší se zajímat o to co druhý z maželů dělá a v případě že za vašimi zády dělá dluhy, situaci zavčasu řešit.

odpovědnost za dluhy jednoho z manželů

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>