Oddlužení a osobní bankrot

V dnešní době se setkáváme stále častěji s lidmi kteří upadli do takzvané dluhové pasti a nejsou schopni splatit své dluhy a stále narůstající úroky. Tuto zdánlivě bezvýchodnou finanční stuaci jde přitom velmi efektivně a poměrně jednoduše řešit. Oddlužení, neboli osobní bankrot je způsob, jak se zbavit svých dosavadních dluhů a odstartovat nový život bez starých závazků. Oddlužení pomocí osobního bankrotu je situace, kdy insolvenční soud, odpustí dlužníkovi 70 procent jeho dluhů, které už nebude muset splatit. Bude však muset splatit zbylých 30 procent dluhu během 5 let. Pokud dlužníkovi hrozí exekuce nebo dražba jeho majetku, osobní bankrot s okamžitou platností ruší veškeré exekuce, i ty které již probíhají a navíc zastavuje úročení vašich dluhů, takže se vaše dluhy nebudou dále zvětšovat.

Jak začít oddlužení – osobní bankrot?

O tom, jestli vám bude povolen oddlužení osobním bankrotem neboli insolvencí rozhoduje tzv. insolvenční soud na návrh dlužníka Zbavit se dluhů můžete za podmínek které jsou striktně dány insolvenčním zákonem. Návrh na oddlužení k insolvenčnímu soudu může sice podat dlužník sám, ale důrazně se dopručuje svěřit vypracování návrhu na insolvenci odborníkům na problematiku oddlužení. Pro laika je totiž velice obtížné, ne li nemožné vypracovat návrh na oddlužení tak kvalitně, aby nebyl soudem zamítnut.

Pro koho je oddlužení vhodné?

Osobnní bankrot je vhodný zejména pro dlužníky, kteří mají více věřitelů a jsou v bezvýchodné finanční situaci. To znamená že nejou schopni splácet své finanční závazky, přestože mají pravidelný příjem. Může s jednat o příjem ze zaměstnání, důchod, peněžitou pomoc v mateřství a podobně. Návhem na oddlužení podaným k příslušnému Insolvenčnímu soudu, kterým je příslušný krajský soud, se zahájí insolvenční řízení. Během řízení insolvenční soud rozhodne  o úpadku neboli osobním bankrotu dlužníka a také o způsobu jeho oddlužení.

Jak oddlužení probíhá?

Osobní bankrot neboli oddlužení probíhá v zásadě dvěma způsoby. Zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Mezi těmito způsoby oddlužení si dlužník nemůže vybírat, o způsobu rozhoduje insolvenční soud na návrh věřitelů. K oddlužení zpeněžením majetkové podstaty může dojít pokud dlužník disponuje majetkem, který je možno prodat v dražbě a výnos z tohoto prodeje pokryje alespoň 30 % dluhu. Při zpeněžení majetkové podstaty se uplatňují stejné postupy jako při konkursu. Výhodou tohoto způsobu oddlužení je jeho rychlost, i když přitom dlužník přijde o svůj majetek. Oproti tomu oddlužení pomocí plnění splátkového kalendáře trvá mnohem déle, ale dlužník o majetek nepřijde. tento způsob spočívá v tom že dlužník věřitelům po dobu  5 let splácí v pravidelných měsíčních splátkách svůj dluh. Výši splátek určuje soud tak aby během 5 let byl dlužník schopen splatit alespoň 30 % dluhu. Pokud se mu to podaří, soud mu zbylých 70 procent dluhu odpustí a rozhodne o jeho bezdlužnosti. Zbylou část dluhu tak již není třeba splácet a dotyčný může začít žít nový život bez dluhů.

Jaké povinnosti musí splnit oddlužovaný?

Při obou způsobech oddlužení má oddlužovaný mnoho povinností. Musí vykonávat výdělečnou činnost a pokud je nezaměstnaný, o musí o získání práce usilovat. Pokud je mu nabídnuta možnost pracovat, nesmí ji odmítnout. Pokud dlužník zdědí nějaký majetek, nebo dostane nějaký majetek jako dar, je povinen tento majetek zpeněžit a peníze použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, stejně tak jako ostatní příjmy navíc. Pokud oddlužovaný změní bydliště nebo zaměstnání je musí to oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru bez zbytečných odkladů. Oddlužovaný také musí předkládat insolvenčnímu správci, insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za minulých 6 měsíců pokaždé k k 15. lednu a k 15. červenci. Oddlužovaný nesmí poskytovat žádnému z věřitelů výhody a také nesmí dělat žádné další dluhy.

Jak vidíte není zrovna procházka růžovým sadem, ale za pocit svobody kdy se dlužník zbaví svých předchozích závazků a může začít nový život bez dluhů to jistě stojí. Tak proč to nezkusit?

oddlužení osobní bankrot

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>